VRÁTENIE TOVARU

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň. Právo na odstúpenie od zmluvy si môžete uplatniť na kontaktoch uvedených na daňovom doklade, alebo v sekcii VRÁTENIE TOVARU na našej webovej stránke. V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť všetky nevyhnutné údaje pre odstúpenie od zmluvy. Najjednoduchšie pre Vás je keď tak spravíte prostredníctvom formulára, ktorý si môžete stiahnuť tu:

Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty. Odstúpenie od zmluvy je možné len ak vrátený tovar je v pôvodnom a nepoškodenom obale. Tovar nesmie byť použitý, poškodený a musí byť kompletný. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Tovar treba samozrejme vrátiť s dokladom o kúpe. Tovar ktorý nám chcete vrátiť nám neposielajte ako dobierku. Ak by sa tak stalo balík nebude prevzatý. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na účet kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, resp. na neprijatie objednávky, v nasledujúcich prípadoch:

  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa významne zmenila cena tovaru,
  • predávajúci nie je schopný dodať takýto výrobok z dôvodu, že objednaný tovar sa predal v inom obchode a nie je možné zabezpečiť rovnaký výrobok.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, resp. neprijatie objednávky zo strany predávajúceho podľa bodu 2 je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu do 3 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky.